Home » Over….

Over….

KIND en Scheiding is een initiatief van Jessica Kleijweg.  Jessica is drama-/speltherapeute en sinds 2009 eigenaresse van Talent in Progress, praktijk voor kinder/jeugdtherapie en opvoedingsondersteuning in Den Haag.

In 2006 studeerde Jessica af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze volgde daar de studie Media en Cultuur, met een minor orthopedagogiek.  Gegrepen door de kinderpsychologie, begon Jessica na haar universitaire studie met de deeltijdopleiding tot drama/speltherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Haar pedagogische achtergrond vormde daarbij een stevige basis.

In 2009 startte Jessica haar eigen praktijk voor kinder/jeugdtherapie Talent in Progress. In de vijf jaar die volgden, mocht Jessica werken met ouders en kinderen, die ondersteuning en hulp vroegen bij opvoeding en ontwikkeling.  Met als grootste drijfveer bij Jessica ‘ kinderen de kans geven om vanuit zelfvertrouwen en stabiliteit op te groeien’.

Jessica merkte dat het aantal kinderen dat werd aangemeld met problemen die direct of indirect gevolg waren van een echtscheiding, steeds groter werd. In de gesprekken die met ouders werden gevoerd, werd duidelijk dat ouders behoefte hadden aan handvatten om hun kinderen de juiste ondersteuning te bieden in deze lastige tijd.

Daarom is in 2013 een onderzoek gestart naar de hulpbehoefte van ouders in echtscheiding. De resultaten uit dit onderzoek lieten zien dat ouders dezelfde vragen hadden:  ‘Moet ik papa en mama tegelijk zijn? Hoe ga ik met mijn eigen verdriet om en kan ik er ook nog zijn voor de kinderen? Wat hebben mijn kinderen van mij nodig tijdens een echtscheiding? Wat moet ik met mijn schuldgevoel? Hoe creëer ik weer stabiliteit?’

KIND en scheiding is ontstaan vanuit deze vraag van ouders. En de behoefte aan een plek om deze vragen te kunnen stellen.

KIND en scheiding
Onderdeel van Talent in Progress

KVK:  27350677
NVDT, onderdeel van FVB Lidnr: 4657
NVPA, Specialisatie dramatherapie/kindertherapie Lidnr: 101344
RBNG-register als registertherapeut BNG Lidnr: 204713R
AGB-code J.W. Kleijweg 94-010643
AGB-code Talent in Progress 94-58692